XÃ HỘI LỜI KHUYÊN PHÁP LÝXã hội trợ giúp pháp an ninh Xã hội là một hình thức của biểu hiện của công mối quan tâm về các công dân, nhằm vào cung cấp những nhu cầu sinh kế của loại.

Về mặt lý thuyết, chế thực hiện sách xã hội hoạt động hoàn hảo, trong thực tế về hưu, vô hiệu hóa, dễ bị tổn thương, bao gồm các phải đối mặt với một bất hợp lý số tiền trả còn thiếu, từ chối quyền lợi và vi phạm quyền lợi của mình. Lời khuyên miễn phí và hỗ trợ cho luật sư trên xã hội vấn đề Pháp lý về vấn đề xã hội cho một giải pháp của các nhiệm vụ trên ủng hộ của các khách hàng.

Những vấn đề của xã hội bảo vệ của người dân trên cổng của chúng tôi thường xuyên hơn nghe nói trong bộ dạng của»tôi phải không

Phải làm gì nếu bị từ chối.

Nơi để phàn nàn.»

Trên đường dây nóng cổng luật sư trả lời chúng, và bất kỳ người dùng dịch vụ có cơ hội không phải chỉ để được nhìn thấy với sẵn sàng thực hiện các giải pháp cho các vấn đề, và có được một cá nhân miễn phí lời khuyên trên điện thoại hoặc mô tả vấn đề của trực tuyến, thông qua những hình thức web