TƯ VẤN TRỰC TUYẾN LIÊN KẾTTrong kết nối với một loạt của một thời gian, và hàng tháng, hàng xã hội phúc lợi cho các gia đình với em trong toàn bộ đất nước trong khu vực cá nhân của đất nước này, và cũng tham gia vào tài khoản khác nhau hình thức của cung cấp của họ (qua cơ thể của xã hội bảo vệ trong vùng cho vỡ hoặc bất kể thực tế của công việc và bằng cách nơi làm việc vấn đề của sản và quyền lợi thai lại và lên tới, năm làm việc cho công dân), nhiều cha mẹ nuôi vấn đề pháp lý cho các thiết kế và tính toán của con lợi ích.

Để bảo vệ quyền lợi của cha mẹ nhận được luật hỗ trợ xã hội cho trẻ em (bao gồm cả gia đình lớn) giúp chúng tôi, miễn phí tư vấn trực tuyến của một luật sư ở tòa án gia đình