Tất cả các luật Sư trong thế giới! Pháp lý cafe với luật sư trực tuyến.


TRỌNG TÀI TRƯỜNG HỢP


nó có thể phục hồi chi phí phát sinh

Tất cả các tổ chức cần dịch vụ pháp lý Có hai lựa chọn: để thuê luật sư trong tình trạng của các tổ chức và được hưởng lợi từ pháp lý gia (dịch vụ của pháp luật hỗ trợ của các hoạt động của các doanh nghiệp). Trong một số tổ chứcnó chỉ là không đủ để làm cho sử dụng lợi nhuận trong nhà tư vấn. và sử dụng dịch vụ của đắt tiền công ty luật. Ngoài ra. hầu hết trong nhà luật sư hiếm khi xử lý trường hợp trong các tòa án. nhiệm vụ chính của họ là làm việc với đồng thương mại lời khuyên về quan hệ lao động.

một phần của công ty tranh chấp và những gì là rất hiếm là một luật sư nhân viên và luật thuế Trong nhà tư vấn thường bị khóa trong một"hòa bình"trên trang trại hoạt động trong tổ chức của họ và thường chỉ"sợ hãi"hoặc hãy chỉ nói"không thích"để làm việc trong tòa án. Trong một tình huống như vậy đó là lợi hơn để sử dụng dịch vụ của một doanh nghiệp luật sư như nó có một số lợi thế: miễn phí luật sư không phải là không cần thiết để phí bảo hiểm vào Quỹ hưu trí và trong Quỹ của bắt buộc bảo hiểm y tế; các luật sư trong các trọng tài đã đặc quyền để bảo vệ luật sư-khách hàng đặc quyền (một luật sư không thể được phát hành khỏi nghĩa vụ bí mật nghề nghiệp của các khách hàng của luật sư bí mật được bất kỳ thông tin kết nối với vẽ hỗ trợ pháp lý bởi luật sư đến khách hàng của mình.

luật sư không thể gây ra và thẩm vấn các nhân chứng về hoàn cảnh đó trở nên biết để anh ta kết nối với các hấp dẫn để hắn cho luật pháp hỗ trợ hay trong kết nối với các điều khoản thế chấp giữ bí mật nghề nghiệp là một tuyệt đối ưu tiên cho những luật sư.

và chi phí luật sư trong trọng tài mà

giai đoạn bí mật được không giới hạn trong thời gian); tại tòa án. trong trường hợp trong nhà tư vấn không làm việc; có uy tín nếu Bạn là đại diện của luật sư trong trường hợp trọng tài. Không quá xa. và khi pháp luật sẽ được giới thiệu cái gọi là người ủng hộ của độc quyền. đó là quyền để đại diện cho các khách hàng tại tòa án sẽ có người ủng hộ trong trường hợp trọng tài. Đó cũng là tình huống đặc biệt là khi xảy ra xung đột giữa các cổ đông (tham gia). khi cuộc thảo luận của một công ty chấp trong đội của tổ chức này là cực kỳ không mong muốn. và đó là một sự cần thiết để liên quan đến một chuyên gia trong lĩnh vực của pháp luật. họ có thể là trọng tài luật sư. Và tất nhiên rẻ hơn để liên hệ với một luật sư ở trọng trường hợp hơn để giữ cho một luật sư cho doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp cá nhân. Các hành vi của toà án bởi luật sư trong trường hợp trọng tài bao gồm: phân tích tình hình và tài liệu trong tài liệu tham khảo đến khả năng kết nối của khách hàng mục tiêu; chuẩn bị nhiều phát triển bản; sự phát triển của một kế hoạch hành động tùy thuộc vào sự quyết định của tòa án hành động của đối thủ. và ý định của các khách hàng. làm việc với các cơ sở chứng cứ để cải thiện trí của khách hàng; chuẩn bị biện hộ cho trình đến tòa án đại diện trong tòa án.