TỐT LUẬT SƯMột tuần trước đây, tôi đã nói chuyện ở đây về nguy hiểm như thế nào một luật sư vô lương tâm và để làm gì về nó, là khá một chút nói, nó có thể viết một cuốn tiểu thuyết dày với cookbook molokhovets, với hình ảnh và ví dụ. Than ôi, như trong nghề của báo chí, bây giờ nhiều hơn những người xa bản chất của bài học này và trong bar — rogue rất nhiều. Danh dự và lời khen ngợi với bất luật sư, những người biết và kính trọng bảo vệ tuyệt vời! Công dân đúng hỏi: thế nào là không được chuẩn bị gây rắc rối cho một người hiểu luật sư, căn cứ vào những gì để phân biệt tốt từ xấu sao?