Tất cả các luật Sư trong thế giới! Pháp lý cafe với luật sư trực tuyến.


Tòa án luật Sư, giá cả phải Chăng luật Sư cho tất Cả Tòa án


Tòa án luật sư là luật sư với những kỹ năng cụ thể và kinh nghiệm để đại diện cho các khách hàng tại tòa án. Tốt, luật sư, tòa án sẽ biết không, chỉ có pháp luật được áp dụng cho trường hợp của bạn, nhưng các thủ tục và quy trình của tòa án hệ thống và làm thế nào để giới thiệu trường hợp của mình để đưa ra quyết định trong một cách nào đó sẽ cung cấp cho bạn tốt nhất cơ hội thành côngKhi đối mặt với một ngày ra tòa, cho dù nó là một dân sự, gia đình, giao thông, uống rượu và lái xe hay tội phạm vấn đề, nhiều người xem xét đại diện cho chính mình trong tòa án vì tham gia một tòa án luật sư. Điều này có thể là vì họ tin rằng họ sẽ không thể nhận được một tòa án luật sư trong thời gian ngắn, hay bởi vì họ cảm thấy họ chỉ đơn giản là không có đủ khả năng để trả tiền cho những dịch vụ của một luật sư. Có rất nhiều lý do tại sao bạn sẽ chỉ định một luật sư để đại diện các bạn ở tòa án chứ không phải là bạn đang đại diện cho chính mình, không, ít nhất trong số đó là một luật sư được đào tạo để biết khu vực của luật và sẽ biết giá trị của trường hợp của bạn. Một luật sư, tòa án cũng là rất có kinh nghiệm trong Tòa án thủ tục và quá trình Nếu anh quyết định không chỉ định một luật sư và thay vào đó đại diện cho chính mình, bạn rủi ro không chỉ thất bại để xác định pháp lý luận đó sẽ giúp trường hợp của bạn, nhưng các bạn có thể thực tế kết thúc dành nhiều thời gian cố gắng để sắp xếp vấn đề của bạn ra ngoài mà không thành công. Tốt, tòa án luật sư có thể nói cho bạn cho dù bạn có một yêu cầu hoặc phòng thủ và có thể chuẩn bị giỏi pháp lý luận trên danh nghĩa của bạn. Tòa án luật sư rất khéo léo trong nghệ thuật kiểm tra và kiểm tra chéo những nhân chứng xác định cho dù có một vấn đề là có liên quan hay không liên quan đến vụ án xác định những tài liệu hỗ trợ khách hàng của trường hợp, và tóm tắt những vấn đề pháp lý. Tòa án luật sư đã quen thuộc với các quy tắc và thủ tục của Tòa án và biết những gì của Tòa án sức mạnh đang ở trong liên quan đến thực hiện lệnh, cung cấp bản án hay giao hàng. Tòa án luật sư biết sự khác biệt giữa một tạm thời nghe và một phiên điều trần cuối cùng, và làm thế nào các buổi điều trần được tiến hành.

Họ cũng biết làm thế nào để tiến hành thay thế có nghĩa của việc giải quyết xung đột, như và hòa giải quyết tranh chấp thay thế.

Họ có kinh nghiệm đàm phán và có thể khuyên bạn không chỉ là những thành tích của mình, nhưng làm thế nào các Tòa án hệ thống hoạt động và mong đợi điều gì khi em đi vào một phòng xử án. Tòa án luật sư cũng có thể nói với bạn mong đợi gì từ một đặc biệt đăng Ký, thẩm Phán, thẩm Phán hoặc Ủy viên. Trong một tòa án luật sư không thể xuất hiện để được"có lợi"với một quyết định, họ thường quen thuộc với xuất hiện trước khi cụ thể ra quyết định và sẽ biết làm thế nào mà ra quyết định tiến hành kinh doanh của họ ở phòng xử án. Họ cũng sẽ biết những gì các kết quả có khả năng sẽ được cho bạn Luật sư có nghĩa vụ pháp lý để phục vụ lợi ích của bạn trong chuyên nghiệp và cách đạo đức, tập thể dục chăm sóc do và kỹ năng. Tòa án luật sư là viên chức của Tòa án và có nghĩa vụ phải hành động một cách mà không lừa dối Tòa án. Họ là trách nhiệm không chỉ đến Tòa án, nhưng để những cơ quan chuyên môn trong Trạng thái đó hay lãnh Thổ trong đó quy định việc tiến hành luật sư (ví dụ, thực Hành Pháp luật Hội đồng quản trị của Tây Úc hay Hội Luật của Queensland). Điều này có nghĩa là khi anh tham gia vào một tòa án luật sư, họ phải hành động cho phù hợp với chuyên nghiệp của họ, nghĩa vụ theo quy tắc thiết lập bởi các chuyên nghiệp cơ thể của họ trong lãnh Thổ.

Nếu chúng không làm, bạn có thể làm cho một khiếu nại để hợp pháp cơ thể chuyên nghiệp, và họ sẽ tiến hành điều tra của luật sư của mình.

Cụ thể khác chuyên nghiệp trách nhiệm của tòa án luật sư bao gồm tư vấn cho các Tòa án của bất kỳ thẩm quyền pháp lý anh ta hoặc cô ta coi là có liên quan nhốt các nghe đến những vấn đề mà các luật sư coi là thực vấn đề pháp lý sửa chữa bất cứ điều gì mình đối thủ nói mà họ biết được chính xác và ngừng hoạt động nếu có một cuộc xung đột trong quan tâm. Một tòa án, luật sư, những người hiểu biết rằng khách hàng của họ là tội tuy nhiên là hướng dẫn để cầu xin sự ngây thơ có một nhiệm vụ không phải để đánh lừa các tòa án, và vì vậy phải ngừng hoạt động cho rằng khách hàng hoặc, nếu nó là quá muộn để rút lui, tư vấn cho khách hàng đó mà họ không thể nói dối thay mặt cho các khách hàng và đó là những trường hợp có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Ví dụ, tại một trường hợp phạm tội giết người, một luật sư, những người biết cho một thực tế là khách hàng của họ là tội lỗi không thể cố gắng để thuyết phục các tòa rằng đó là một người khác, những người phạm tội giết người, và không phải là khách hàng của họ. Họ có thể, tuy nhiên, duy trì sự bảo vệ mà các công tố đã, trên chứng cứ, không để thiết lập tội lỗi có sự nghi ngờ.