Tổ chức lạiTổ chức lại là một quá trình được thiết kế để làm sống lại một về tài chính đang gặp rắc rối hoặc công ty phá sản. Một tổ chức liên quan đến việc trình bày lại tài sản và trách nhiệm cũng như sự đàm phán với các chủ nợ để sắp xếp cho việc duy trì trả nợ. Tổ chức lại là một nỗ lực để kéo dài sự sống của một phải đối mặt với công ty phá sản qua sắp xếp đặc biệt và cơ cấu để giảm thiểu những khả năng của tình huống quá khứ tái phát.

Tổ chức lại có thể cũng có nghĩa là có một sự thay đổi trong những cơ sở hữu một công ty thông qua một sáp nhập, củng cố, phụ mua lại, chuyển tái cấp vốn, hoặc thay đổi trong danh tính hoặc quản lý cấu trúc. Như một nỗ lực cũng được biết đến như là một ‘cơ cấu.’ Loại đầu tiên của tổ chức lại được giám sát bởi tòa án và tập trung vào cấu lại một công ty tài chính của sau khi phá sản.

Trong thời gian này một công ty được bảo vệ khỏi tuyên bố của nợ

Một lần ra tòa phá sản chấp thuận một tổ chức lại kế hoạch, các công ty sẽ trả nợ cho hết khả năng của mình, cũng như cơ cấu lại tài chính của mình, hoạt động, quản lý và bất cứ điều gì khác sẽ được coi là cần thiết để phục hồi nó. MỸ luật phá sản cho công ty một lựa chọn cho tổ chức lại chứ không phải là thanh lý. Qua phá sản Chương, công ty có thể đàm phán lại nợ của họ, với các chủ nợ của họ để cố gắng để có được điều kiện tốt hơn.

Việc kinh doanh sẽ tiếp tục điều hành hoạt động về phía trả nợ

Nó được coi là một bước tiến mạnh mẽ và quá trình phức tạp và đắt tiền. Công ty mà không có hy vọng của tổ chức lại phải đi qua Chương phá sản, cũng gọi là»thanh lý phá sản.»Một tổ chức lại thường là xấu đối với các cổ đông và nợ những người có thể mất một phần quan trọng hoặc tất cả vốn đầu tư của họ. Nếu các công ty xuất hiện thành công từ tổ chức lại, nó có vấn đề mới cổ phần, đó sẽ quét sạch trước cổ đông. Nếu các tổ chức lại được thành công, các công ty sẽ thanh lý và bán đi sở còn lại tài sản. Cổ đông sẽ là người cuối cùng trong dòng để nhận được bất kỳ tiền và thường sẽ nhận được gì cho đến khi tiền được để lại sau khi trả tiền nợ, cao cấp cho vay, sở hữu trái phiếu và cổ ưa thích cổ đông. Loại thứ hai của tổ chức lại có nhiều khả năng là tin tốt cho cổ đông ở rằng đó là mong để cải thiện công ty là hiệu suất. Để được thành công, người tổ chức lại phải cải thiện của công ty ra quyết định khả năng và thực hiện. Loại này của tổ chức lại có thể diễn ra sau một công ty được một tổng GIÁM đốc mới. Trong một số trường hợp, loại thứ hai của tổ chức lại là một thân của các loại đầu tiên. Nếu của công ty cố gắng tổ chức lại qua một cái gì đó như một sự hợp nhất là không thành công, nó có thể tiếp theo cố gắng để tổ chức lại qua phá sản Chương