Quyền công dân và trách NhiệmQuốc tịch là một điểm chung tất cả người Mỹ. Chúng ta là một quốc gia bị ràng buộc không phải bởi đua hoặc tôn giáo, nhưng bằng những giá trị của tự do, sự tự do, bình đẳng. Trong suốt lịch sử của chúng tôi, các Hoa Kỳ đã chào đón người mới đến từ khắp nơi trên thế giới. Những đóng góp của những người nhập cư đã giúp hình thành và xác định đất nước chúng tôi biết ngày hôm nay. Hơn năm sau khi thành lập của chúng tôi là công dân hoa kỳ là vẫn còn một phần quan trọng của nền dân chủ của chúng tôi. Bằng cách trở thành một công dân hoa KỲ, anh cũng sẽ có một giọng nói trong làm thế nào quốc gia của chúng tôi là quản lý.

Công dân có nhiều lợi ích và không kém phần quan trọng trách nhiệm. Bởi áp dụng, bạn có thể hiện cam kết của đất nước này và của chúng tôi hình thức của chính phủ. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy nhiều quyền và trách nhiệm mà tất cả các công dân nên tập thể dục và sự tôn trọng. Một số những nhiệm vụ được yêu cầu hợp pháp của mỗi người dân, nhưng tất cả đều quan trọng để đảm bảo rằng nước Mỹ vẫn còn là một miễn phí và thịnh vượng