Quốc tịch nga: các điều kiện và thủ tục xinNhiều người nước ngoài suy nghĩ về khả năng có được quốc tịch nga. Thường xuyên quá trình này giới thiệu rất nhiều thay nhằm đơn giản hóa các thủ tục. Một số người có thể sử dụng một đơn giản quá trình nhận quốc tịch, nhưng họ phải đáp ứng yêu cầu nhất định và điều kiện. Anh nên hiểu làm thế nào và ở đâu để áp dụng những tài liệu lương thực dự trữ và những gì đang thực sự cần thiết quyền công dân. Mọi người nước ngoài thu được quyền công dân của Liên bang nga có thể dựa vào khả năng khác nhau. Những bao gồm những điều sau đây: Có một số chương trình hiện tại, mà cho phép để có được quốc tịch nga với nỗ lực tối thiểu, nhưng mà người nước ngoài phải đáp ứng yêu cầu nhất định. Mọi người nên biết rằng, để có được quyền công dân của Liên bang nga có thể chỉ có một số điều kiện.

Công dân của Liên bang nga có thể được thực hiện bằng một số cách tùy thuộc vào có căn cứ: từ chối của quốc tịch nga cũng phải đúng được ban hành, mà nó là cần thiết để gửi đặc biệt ứng dụng ngoại trưởng. Từ bỏ được tự nguyện duy nhất, vì vậy không có cách nào để lực lượng không quân một người để từ bỏ quyền công dân. Mỗi công dân của một đất nước đã có cơ hội để trở thành một công dân của Liên bang nga. Này nên được theo đúng thủ tục cho có được quốc tịch nga. Ông là để thực hiện nhiều giai đoạn kế tiếp. Tất cả các hành động phải được thực hiện ra trong thời gian thực tế. Như vậy, các quy trình khá dài, như từ ngày nộp cho dân phải vượt qua không ít hơn một năm. Quốc tịch nga yêu cầu chuẩn bị rất nhiều tài liệu và thực hiện nhiều hành động liên tiếp. Quá Trình xin quyền công dân của Liên bang nga có thể được thực hiện theo các chương trình tiêu chuẩn hoặc dưới sự đơn giản. Đơn giản có được quốc tịch nga chỉ được phép trong chương trình đặc biệt. Chúng bao gồm việc tái định cư của đồng bào. Dưới những điều kiện này, giảm đáng kể số lượng thời gian mà anh sẽ phải để dành cho công dân. Theo thủ tục tiêu chuẩn yêu cầu các đơn để sống ở Nga không dưới năm năm, với những cư dân của Liên bang nga. Các quốc tịch nga của em cũng được dựa trên nguyên tắc này. Ngoài ra, các yêu cầu: tài Liệu để có được quốc tịch nga, nó là cần thiết để áp dụng trong sáu tháng, cho đến khi kết thúc thời hạn của các giấy phép cư trú. Trong khi quá trình này có hoàn toàn và người lớn người có khả năng. Cho trẻ em quá trình được thực hiện bởi các bậc cha mẹ hay người giám hộ. Quá trình này có chỉ cho những người phù hợp với yêu cầu của chương trình của tái định cư của đồng bào hoặc các chương trình khác. Cho họ, có đáng kể đơn giản có được quốc tịch nga. Quá trình không mất nhiều thời gian và không cần sự chuẩn bị của rất nhiều giấy tờ. Để Sử dụng thủ tục đơn giản có thể chỉ có một số loại đơn. Chúng bao gồm người nước ngoài đối với những điều kiện: Để xác định có một người nước ngoài để sử dụng thủ tục nhanh, đó là đề nghị để tham khảo ý kiến một kỹ sư. Thường người nhập cư từ, các nước có thể áp dụng chương trình này, như là nga, người bản xứ. Tình trạng này được giao sau khi đi Ủy ban, cũng như đang được kiểm tra trong hình thức viết. Ngoài ra, được cung cấp cơ hội như vậy với những người khác theo một số điều kiện. Quyền được nhận quốc tịch nga theo thủ tục đơn giản là có sẵn: tất Cả những trên người nước ngoài có cơ hội được hưởng lợi từ một đơn giản quá trình nhận quốc tịch nga. Nếu nó là điều không thể cho người nước ngoài để sử dụng một chương trình đơn giản, anh sẽ phải thực hiện liên tiếp bước của một thủ tục tiêu chuẩn. Mỗi tầng đều có một sắc thái riêng của mình, vì vậy nó rất quan trọng để hoàn toàn hiểu các quy tắc của quá trình. Người nước ngoài khi qua biên giới phải có một thị thực hoặc hộ chiếu. Từ cư dân của quốc gia đang Hải quan Liên thành, yêu cầu một hộ chiếu nội bộ. Trong vòng ngày kể từ ngày đến đất nước này, những người di cư phải đưa ra thông báo của ông đến, MOZAMBIQUE.

Nếu bạn thuê một căn hộ, hay vẫn còn