NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA MỘT LUẬT SƯ TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍPháp lý lời khuyên miễn phí: những cạm bẫy

Lời khuyên có thể là hời hợt, sử dụng thực tế, nó không phải là đại diện (ví dụ, luật sư nói, vâng, bạn đã làm trong tình huống đó hay không);

Câu trả lời là không được đầy đủ, có thể chơi một khách hàng một trò đùa tàn nhẫn (thường có giải pháp cho các vấn đề, mâu thuẫn nhau);

Lời khuyên của chuyên gia, không đủ năng lực trong vấn đề này (vấn đề này chỉ có thể xấu đi).

Để ở trên điểm để tránh, anh phải rất cẩn thận, và trước khi tham khảo ý kiến một luật sư trực tuyến trong giờ, để thu thập được nhiều thông tin về anh ta (hoặc các công ty ông ta làm việc cho)

Pháp trung Tâm chuyển Hướng hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực của luật pháp.

Vì vậy, không có nghi ngờ gì mà các chuyên viên tư vấn của chúng tôi trên trang web sẽ cung cấp các phải trả lời một câu hỏi của khách hàng và bạn sẽ tìm được giải pháp cho các vấn đề phức tạp.

Làm thế nào để chọn đúng luật sư.

Nếu chúng ta nói về sự lựa chọn của một chuyên gia, cung cấp dịch vụ pháp lý, nó là cần thiết để xem xét các điểm sau đây:

Kinh nghiệm — ít nhất là tối thiểu, nhưng phải có mặt (thường pháp lý học giả bắt đầu với các trợ lý của các luật sư, và sau đó có công việc của mình);

Yêu cầu cấp của tri thức bằng chứng của việc này là thường xem xét sự hiện diện của các tài liệu về giáo dục (thường như một luật sư có thẩm quyền, bạn có thể tìm hiểu các kết quả của các hoạt động của nó, ví dụ như yêu cầu một phản ứng với một câu hỏi đơn giản).

Một quan trọng yếu tố quyết định là mong muốn của một luật sư để giúp khách hàng của mình.

Điều này cũng trở nên rõ ràng khi lần đầu tiên họ gặp nhau