MỘT LUẬT SƯ TRỰC TUYẾNTrong cuộc sống hàng ngày của mỗi người trong chúng ta, và trong khi kinh doanh thường không nó xảy ra khi bạn đã buộc phải tự bảo vệ mình và quyền của họ, sử dụng đa dạng luật pháp. Nhưng thường là không biết làm thế nào để làm điều đó, sẽ không đó là một sự vi phạm luật hay làm thế nào để không được một nạn nhân trong tay của những người hành động, không phải theo luật.

Nhận ra điều này, các bộ Phận Pháp lý đã sẵn sàng để tư vấn ở thủ Đô trong các hình thức:

Bằng miệng lời khuyên;

Chuẩn bị viết ý kiến pháp lý;

Lời khuyên pháp lý trực tuyến.