MIỄN PHÍ PHÁP TRỢMiễn phí pháp trợ lời khuyên trong miệng và viết hình thức, hỗ trợ lập ứng dụng, khiếu nại, kiến nghị và các tài liệu pháp lý, đại diện của lợi ích trong sân nhà nước và chính quyền thành phố được cung cấp cho công dân với khen, phụ nữ mang lên (giáo dục) bảy hoặc nhiều trẻ em, cũng như sau loại của công dân:

thương tôi và nhóm II;

người già và người khuyết tật sống trong văn phòng phẩm cơ sở của dịch vụ xã hội;

trẻ tàn tật, trẻ em mồ côi, em lại mà không có cha mẹ quan tâm, cũng như đại diện của họ, nếu họ có địa chỉ để vẽ của một pháp hỗ trợ trên những câu hỏi kết nối với cung cấp và bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của trẻ em như vậy;

người muốn đi vào giáo dục trong gia đình của mình những đứa trẻ còn lại mà không có cha mẹ quan tâm, nếu họ áp dụng cho miễn phí trợ giúp pháp lý về vấn đề liên quan đến vị trí của một đứa trẻ cho một gia đình nuôi;

chấp nhận, nếu họ áp dụng luật miễn phí hỗ trợ trên những câu hỏi kết nối với cung cấp và bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của con nuôi;

trẻ vị thành niên đã tổ chức trong tổ chức của các hệ thống phòng của bỏ bê và hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên phục vụ trong câu nơi tước của tự do, cũng như đại diện của họ, nếu họ có địa chỉ để vẽ của một pháp hỗ trợ trên những câu hỏi kết nối với cung cấp và bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của các vị thành niên;

công dân bị rối loạn tâm thần, trong việc cung cấp của sóc sức khỏe tâm thần, các công dân được công nhận bởi tòa án là không có khả năng, và họ có người đại diện hợp pháp nếu họ địa chỉ để vẽ của một pháp hỗ trợ trên những câu hỏi kết nối với cung cấp và bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân như vậy;

công dân, những người đang ở trong tình huống khẩn cấp, tác hại, đã mất nhà, mất một phần hoặc toàn khác tài sản mất tài liệu; vợ chồng, cha mẹ của các nạn nhân của thảm họa và cá nhân những người đã phụ thuộc vào chúng;

công dân, người là những người dân bản địa ở nơi cư trú truyền thống và truyền thống hoạt động kinh tế của thổ dân số khu vực Krasnoyarsk, giữ gìn truyền thống lối sống, quản lý và công

các thành viên của gia đình của người phục vụ nhân viên của cơ quan của bộ nội Vụ, nhân viên phục vụ của thực hiện sự trừng phạt, nhân viên của bảo vệ quốc gia quân đội đã giết (chết) trong các hoạt động của nhiệm vụ quân sự (nhiệm vụ chính thức)