Miễn phí luật Sư — luật sư LuậtSự bảo vệ của một trong những quyền lợi hợp pháp là dành cho mọi người ở Hoa Kỳ, tuy nhiên nó thường là các chi phí của đại diện pháp lý mà giữ cho những người thi hành những quyền. Trong ánh sáng này, có thể có một số giúp đỡ cho những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ luật pháp, nhưng không đủ khả năng để trả tiền cho nó. Trong khi sẵn sàng và các loại miễn phí luật sư thay đổi rất nhiều, hãy xem xét sau của tìm kiếm: — Nếu bạn đang đối mặt với tội, bạn được thường hưởng đến một khu vực bảo vệ nếu bạn có thể thấy rất cần. (Nó phụ thuộc vào loại tội và độ nghiêm trọng của tội để xác định nếu bạn có quyền được hay không) — Cho dân quan trọng, miễn phí luật sư có thể có thông qua các tổ chức địa phương và các nhóm mà làm việc để cung cấp các đại diện tại tòa án. Kiểm tra với địa phương bar hiệp hội và pháp luật nhóm để xem nếu như vậy, là có. Tìm kiếm cho một luật sư miễn phí có thể đòi hỏi một số việc của cô, nhưng việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp là rất quan trọng như vậy không từ bỏ mà không tìm kiếm tất cả các lựa chọn của bạn. Khi tìm kiếm một miễn phí luật sư, nó sẽ được quan trọng để mang lại bất cứ điều gì mà bạn có liên quan đến pháp luật yêu cầu. Bất kỳ giấy tờ, hồ sơ y tế, báo cáo của cảnh sát hoặc liên lạc với bên kia sẽ là cần thiết để xem xét bởi luật sư. Nếu bạn miễn phí yêu cầu luật sư mà bạn gặp một số tài chính yêu cầu trước khi làm việc cho các bạn, đưa các thông tin cần thiết. Này sẽ đảm bảo rằng trường hợp của bạn là đánh giá và bắt đầu càng nhanh càng tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả các ngày, lần, và tên đã sẵn sàng cho luật sư. Bạn có cần phải kiểm tra xem anh có tất cả các sự kiện thẳng trước khi cuộc họp với các luật sư. Chính xác hơn bạn có thể được với mô tả của bạn về những sự kiện tốt hơn luật sư của bạn có thể phục vụ bạn. Miễn phí luật sư thường sẽ không quảng cáo trong những cách thông thường của quảng cáo. Thay vào đó, miễn phí dịch vụ luật pháp có thể cung cấp thông qua các tòa án và đăng có thể được tìm thấy ở địa phương, hoặc tòa án các cơ quan chính phủ. Bạn nên sử dụng bất kỳ tài nguyên bạn đã sẵn khi tìm kiếm cho một luật sư miễn phí. Liên hệ với địa phương pháp lý tổ chức nhà Nước Bar Hiệp hội, và bất kỳ cơ quan khác có thể giúp dẫn bạn đến một luật sư miễn phí. Internet có thể cung cấp một sự giàu có của thông tin liên quan đến vụ pháp lý đó có thể là bạn. Trang web này có thể cung cấp cho bạn một khởi đầu tốt trong việc tìm kiếm một luật sư miễn phí. Sử dụng các chức năng tìm kiếm ở đầu trang để tìm và so sánh miễn phí luật sư trong khu vực của bạn. Khi bạn gặp luật sư của mình, hãy chắc chắn rằng bạn có tất cả sẵn tài liệu, tập tin, và giấy tờ liên quan đến trường hợp của bạn. Nếu đó là một báo cáo của cảnh sát, hay bất kỳ hồ sơ y tế liên quan, điều quan trọng là bạn mang chúng đến luật sư của bạn, hay bạn cung cấp đủ thông tin như vậy rằng luật sư của bạn có thể tìm thấy chúng, và xét họ. Bạn sẽ cần phải đưa ra một bản mô tả chi tiết của tất cả mọi thứ, bạn biết về trường hợp của bạn. Đảm bảo rằng bạn có đúng ngày, lần, tên và địa điểm trước khi gặp luật sư của mình. Nếu bạn cần hỗ trợ cuộc họp với luật sư của bạn, chuẩn bị để mang lại các tin cá nhân để giúp bạn đáp ứng với luật sư của mình. Các thành viên gia đình đang thường của bạn lực tốt nhất cho giúp trong vấn đề này. Bất cứ luật sư rằng bạn tìm kiếm sẽ cần phải tốt nghiệp từ một trường học trường luật và có đã vượt qua trong tiểu bang của bạn. Trong khi miễn phí luật sư có thể được tất cả các loại khác nhau của luật sư, từ đắt tiền luật sư riêng thực hiện miễn phí yêu cầu của chính phủ được cung cấp luật sư, bạn nên cố gắng để đảm bảo bạn có một luật sư, những người có thẩm quyền để đại diện cho bạn. Cố gắng tìm hiểu thông tin về luật sư của nền và kinh nghiệm trước khi cho phép chúng để làm việc trên trường hợp của bạn. Mặc dù một luật sư có thể cung cấp miễn phí, không chấp nhận bất kỳ đại diện mà bạn không thấy thoải mái. Luật sư của bạn nên có khả năng đúng tập tin pháp luật và khuyên bạn của bạn quyền lợi hợp pháp. Nếu bạn không hài lòng với luật sư của công việc của liên hệ với cơ quan, nhóm đó là cung cấp cho luật sư của mình để đưa ra bất kỳ vấn đề, bạn có thể có. Bạn cũng có thể phát triển một mối quan hệ với luật sư của mình. Bạn miễn phí luật sư sẽ phải làm việc với bạn trên một sở phù hợp và mối quan hệ có thể kéo dài nhiều tháng hoặc năm, tùy thuộc vào trường hợp của bạn. Nếu bạn tin rằng luật sư của anh là hành động một chuyên nghiệp hay trái đạo đức bằng cách liên lạc với cấp quyền để đảm bảo rằng quyền lợi của bạn là bảo vệ, và trường hợp của bạn là không bị mất do của bạn luật sư của hành động. Tất nhiên, một luật sư miễn phí sẽ được cung cấp mà không có chi phí cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy mà không có luật sư, những người sẽ làm việc trên trường hợp của bạn mà không có chi phí, có những lựa chọn khác tùy thuộc vào loại hợp. Nếu bạn đang bị thương trong một tai nạn, hoặc bất kỳ loại chấn thương cá nhân trường hợp, luật sư sẽ thường xuyên nhất làm việc trên một cơ sở bất ngờ. Điều này có nghĩa là, bạn không cần phải trả tiền trước phí luật sư. Các luật sư sẽ chỉ có thu phí nếu họ thắng và giải thưởng hoặc mang lại cho bạn một thanh toán tiền tệ. Các luật sư sẽ thường mất từ đến trong tổng số giải thưởng như bồi thường của họ. Điều này có thể có một giá trị cơ cấu phí cho những người không có khả năng các đắt tiền chi phí trả trước đó đại diện pháp lý thường yêu cầu. Bởi vì miễn phí luật sư thường phải làm việc vào rất nhiều trường hợp tại một thời gian, hỏi có bao nhiêu thời gian, họ sẽ có thể cống hiến cho trường hợp của bạn và bao lâu họ mong đợi những trường hợp để đi. Tìm hiểu sự sẵn sàng của luật sư của bạn, làm thế nào để liên hệ với anh ta hoặc cô, và họ đang ở đâu sẵn sàng để gặp gỡ. Bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để cung cấp cho chúng tin cập nhật về những thay đổi trong tình trạng của mình và họ sẽ phải liên lạc với anh để khuyên anh vào trường hợp của bạn và cho quyết định của mình. Miễn phí luật sư tư vấn là có từ luật sư, những người sẵn sàng để bắt đầu thảo luận về trường hợp của bạn và khuyên bạn làm thế nào để tiến hành. Thông thường, trong những tư vấn miễn phí, luật sư của sẽ cho bạn biết các bước bạn cần phải làm để tiếp tục hành động của bạn và những loại đại diện pháp lý bạn sẽ cần trong thời gian này bước. Một tư vấn miễn phí thường đi trước công việc pháp lý đó là trả tiền cho, hoặc bởi hàng giờ, bằng phẳng, hoặc dự phòng giá rẻ. Tư vấn miễn phí làm tư vấn, tuy nhiên, họ thường chỉ có giá trị vào sự hiểu biết loại công việc pháp lý bạn sẽ cần phải thực hiện. Miễn phí dịch vụ luật sư khác nhau từ miễn phí luật sư tư vấn bởi vì luật sư miễn phí dịch vụ cung cấp cho đại diện pháp lý cho những người không có khả năng đó. Miễn phí dịch vụ luật sư giúp dưới-đại diện cho những người nghèo và những người không thể tự chăm sóc cho mình. Miễn phí dịch vụ luật sư có thể được cung cấp bởi chính phủ, bổ nhiệm bởi tòa án, hoặc cung cấp bởi riêng tư nhóm phi lợi nhuận. Không có bí mật giữa luật sư-khách hàng mối quan hệ, được hình thành bởi sử dụng Luật trang web và cung cấp thông tin trên trang web này là không hợp pháp lời khuyên.

Luật sư liệt kê trên trang web này không được gọi hay xác nhận bởi trang web này.

Bằng cách sử dụng Luật, bạn đồng ý với Luật về Sử dụng