MIỄN PHÍ LỜI KHUYÊN PHÁP LÝHỗ trợ pháp lý bởi một câu hỏi đơn giản có một người thu nhập thấp người nghèo, người của các phi lợi nhuận một Hiệp hội phi lợi nhuận. Thường là các hoạt động của các hiệp hội được hỗ trợ của chính quyền địa phương, trường đại học và các cơ quan chính phủ.

Sinh viên pháp văn phòng luật như trong công Đoàn của luật sư và khoa luật của siêu tốc, tự bén.

Các vị trí và giờ hoạt động có tổ chức, phối hợp giữa công Đoàn của luật sư và Bộ tư pháp luật miễn phí thuốc có thể được xem trên trang chủ của liên Minh của luật sư.

Các vị trí và giờ hoạt động tư vấn miễn phí văn phòng của dịch vụ luật pháp có thể được tìm thấy trên các trang của văn Phòng của dịch vụ pháp lý.

Estonian xã hội của điếc cung pháp hỗ trợ cho người khuyết tật ở milan, Tartu, pärnu và bức tượng.

Estonian liên Minh của người bệnh nghề nghiệp cung cấp hợp pháp hỗ trợ cho người khuyết tật ở milan, Tartu, pärnu và bức tượng