MIỄN PHÍ GIÚP ĐỠ CỦA MỘT LUẬT SƯVấn đề pháp lý phát sinh trong các nhất lĩnh vực khác nhau của cuộc sống: trong gia đình, công việc, trong mối quan hệ với người hàng xóm hoặc các đồng nghiệp. Và không có một luật sư đôi khi không. Thậm chí viết một đơn giản tuyên bố với những người đàn ông – chứ không phải là dễ dàng. Nhưng không phải ai cũng có khả năng một luật sư. Nhưng bạn có thể cố gắng để nhận được sự giúp đỡ miễn phí.

Hầu hết phụ nữ hấp dẫn

Một trong những cách để nhận được sự giúp đỡ luật pháp – đăng ký trên trang web juristaitab.ee. Nó thiết lập công ty Eesti OÜ Õigusbüroo, trong đó, hợp tác với Bộ tư pháp cung cấp miễn phí dịch vụ pháp lý.

Để giúp đỡ có thể không phải tất cả: được cung cấp dịch vụ cho những người có bình tổng thu nhập dưới 1773 euro mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền này là rất vững chắc, bởi vì thậm chí chính thức lương trung bình trong armenia là ít hơn nhiều.

Để gọi phương pháp này hoàn toàn miễn phí sẽ không được công bằng. Các điều khoản của sự hỗ trợ như sau: một người đầy trong bảng câu hỏi trên trang web và trả năm đồng euro. Thủ tục này làm cho nó khách hàng. Sau đó hai giờ tham vấn, ông cung cấp miễn phí. Nếu trường hợp này là nghiêm trọng, và hai giờ là không đủ, cho tới ba giờ, các khách hàng phải trả 20 euro, chính phủ đền bù 50%. Cho tới mười giờ không giảm giá – khách hàng trả 40 euro mỗi giờ.