LUẬT SƯHiện tại pháp luật là không hoàn hảo. Và tuyên bố này là khó để không đồng ý. Rất tiếc, tất cả chúng ta bất cứ lúc nào trong một cách này hay cách khác, có thể tiếp xúc với một trường hợp phạm tội hành động như bị cáo, nghi phạm nhân chứng hoặc nạn nhân

Ở pháp có rất nhiều chỉ dẫn, tương ứng, và luật sư đến trong chuyên ngành khác nhau. Tất nhiên, không có ngoại lệ, luật sư đang ở trong một đặc biệt ward, và cao hơn luật pháp giáo dục. Nhưng chỉ có một luật sư hình sự, có những kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực của luật pháp. Lý do cho điều này là sự thực tế là các chuyên gia đang phải đối mặt gần như hàng ngày thực sự hoàn cảnh đó đủ điều kiện đòi hỏi luật pháp hỗ trợ. Nó hoàn toàn không thể nói về những người ủng hộ của các khu vực khác, ví dụ, một kỹ thuật viên có hoạt động được kết nối với luật gia đình.