LUẬT SƯHiện tại pháp luật là không hoàn hảo

Nó nên được ghi rằng ngày hôm nay mọi người đều có quyền pháp lý đủ điều kiện hỗ trợ của một tên tội phạm luật sư, bất kể về tình trạng của mình trong quá trình hình sự.

Các chuyên gia những người cung cấp dịch vụ được gọi là luật sư

Đây không phải là nói rằng một người có đúng không chỉ để cung cấp chất lượng đại diện pháp lý và không phải là một dịch vụ miễn phí.

Ở pháp có rất nhiều chỉ dẫn, tương ứng, và luật sư đến trong chuyên ngành khác nhau. Tất nhiên, không có ngoại lệ, luật sư đang ở trong một đặc biệt ward, và cao hơn luật pháp giáo dục.

Nhưng chỉ có một luật sư hình sự, có những kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực của luật pháp

Lý do cho điều này là sự thực tế là các chuyên gia đang phải đối mặt gần như hàng ngày thực sự hoàn cảnh đó đủ điều kiện đòi hỏi luật pháp hỗ trợ. Nó hoàn toàn không thể nói về những người ủng hộ của các khu vực khác, ví dụ, một kỹ thuật viên có hoạt động được kết nối với luật gia đình