Luật SƯLời khuyên pháp lý về vấn đề nhà ở trên trang web luật Sư trực Tuyến là một phương tiện không thể thiếu của giải quyết những tình huống như vậy là sai trái đuổi, tắc phòng trong các căn hộ, vấn đề với đăng ký (propiska), phân định của trách nhiệm cho việc bảo trì của chung tài sản và nhiều hơn nữa. Nếu Bạn cần hỗ trợ chuyên nghiệp trong bất động sản pháp luật, Bạn sẽ kết thúc nơi mà tôi muốn, các chuyên gia đăng ký trên trang web của chúng tôi sẽ rất vui để giúp Bạn, để làm điều này, Cô chỉ cần hỏi một câu hỏi.

Kể từ khi 2013 chúng tôi cung cấp một dịch vụ mới — tư vấn của luật sư trên điện thoại.