Luật SƯLời khuyên pháp lý về vấn đề nhà ở trên trang web luật Sư trực Tuyến là một phương tiện không thể thiếu của giải quyết những tình huống như vậy là sai trái đuổi, tắc phòng trong các căn hộ, vấn đề với đăng ký (propiska), phân định của trách nhiệm cho việc bảo trì của chung tài sản và nhiều hơn nữa.

Lời khuyên pháp lý về vấn đề nhà ở thường giúp để giải quyết vấn đề quan trọng đó có bao gồm và không phải là công dân giàu có nhất của đất nước của chúng tôi, do đó, cung cấp trên trang web của chúng tôi sự giúp đỡ trực tuyến là hoàn toàn miễn phí.

Nó có lợi cho cả công dân và luật sư của mình, những người như vậy có được một cái hồ bơi của khách hàng tiềm năng.

Kể từ khi chúng tôi cung cấp một dịch vụ mới — tư vấn của luật sư trên điện thoại