LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỒNG HỒTrên tư vấn nói chung, và là người đầu tiên liên lạc với luật sư với khách hàng và vấn đề của mình

Chuẩn bị ngay lập tức để đảm bảo rằng các luật sư không chắc là đã sẵn sàng để gặp gỡ với Bạn»ngay bây giờ», mặc dù lựa chọn này không bị loại trừ. Tuy nhiên, một luật sư đã có kế hoạch lịch làm việc của ông dành cho những ngày sắp tới, mà, tất nhiên, bạn luôn có thể tìm thấy một miễn phí»cửa»để gặp các Bạn.

Các cuộc họp có tổ chức như đến quầy bar, và tại một thuận tiện trí trung lập (như một quán cà phê) hẹn với một luật sư

Một lần với một luật sư của nơi cư trú của Bạn là loại trừ phù hợp với yêu cầu của các quy tắc đạo đức của một luật sư