LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ LUẬT SƯLời khuyên pháp lý — một trong những hình thức của pháp luật giáo dục, chuyên về hướng dẫn trong luật.

Lời khuyên pháp lý

Lời khuyên pháp lý cho nghị về sự tối ưu hành động trong một tình huống đặc biệt và hiện tại đủ điều kiện sử dụng.

Thông thường, dịch vụ pháp lý, có tính phí. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những dịch vụ cung cấp miễn phí, nghĩa là tiếng Latin hạn «chuyên nghiệp bono». Thực tế này có một tiểu phân phối ở ANH và MỸ. Ở châu Âu đến một mức độ thấp. Ở Nga, mặc dù những kinh nghiệm đầu tiên đề cập đến năm 1864 đang được sử dụng là rất hạn chế.

Trong sự phát triển hiện đại của các Internet, truy cập vào dịch vụ tư Vấn đơn giản hóa đáng kể. Điều này là làm thế nào khả năng của một tương đối đơn giản cá nhân, người quen với luật pháp và những bình luận về nó và thực tế là một số ngày càng tăng của công ty luật cung cấp câu trả lời cho câu hỏi pháp lý trực tiếp qua Internet.