LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢNTrong cuộc đời của mỗi người trong các Bạn sớm hay muộn có thể đến một thời gian khi Bạn cần dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bất động sản

Sau tất cả, thậm chí bình thường tối thiểu lỗi hoặc không chính xác trong những tài liệu có thể giảm tất cả các Bạn đầu tư các nỗ lực để»không», cho đến khi các công nhận các giao dịch không hợp lệ.

Để tránh những vấn đề như vậy, và cũng cho đúng xử lý các tài liệu cần thiết cho sự giao dịch, chúng tôi đề nghị ông sử dụng dịch vụ của một luật sư bất động sản ở Saint Petersburg và Leningrad khu cung cấp bởi một công ty luật»Pelevin và đối tác.»

Chuyên gia của chúng tôi ở mức độ cao nhất thực hiện hợp pháp hỗ trợ của các giao dịch giữa vật lý và pháp luật, với tất cả bất động sản: mua và bán căn hộ, phòng, cổ, những ngôi nhà, tòa nhà, vùng đất khu phức hợp tài sản cho thuê, thế chấp, bảo vệ quyền lợi khách hàng của chúng tôi và cung cấp đầy đủ bảo vệ pháp luật trong mỗi cụ thể giao dịch