HỖ TRỢ PHÁP LÝTrên tất nhiên chúng tôi kiểm tra khía cạnh pháp lý của dịch vụ Internet — công ty phát triển trong lĩnh vực công nghệ

Khóa học duy nhất trong hai phần: một tay, nó được coi là pháp lý chuẩn câu hỏi mỗi doanh nhân (không nhất thiết phải Internet), mặt khác, cung cấp phần dành cho sự đổi mới (tư mạo hiểm giao dịch, trí tuệ).

Dạng

(Khoảng cách)

Cho mỗi phần đã xem những video (từ phút đến giờ), để đọc sách Chương, và một số điều bổ sung và quyết định một hoặc nhiều bài kiểm tra. Tất nhiên có hai nhiệm vụ bắt buộc trong hình thức của bài luận với một kiểm tra chéo.

Yêu cầu

Tất nhiên không yêu cầu kiến thức đặc biệt và được thiết kế đặc biệt cho không-luật sư: kỹ thuật viên, kinh tế, các doanh nhân và bất cứ ai muốn bắt đầu kinh doanh của mình