GIÚP GIA ĐÌNH LUẬT SƯGia đình chấp là một hiện tượng khá phổ biến. Hầu hết họ giải quyết của tòa án cách thoả thuận của các bên. Tuy nhiên, không có thường tình huống khi một cuộc tranh cãi không thể giải quyết được thông qua các cuộc đàm phán và vợ chồng vẫn còn phải tìm kiếm sự trợ giúp của một gia đình luật sư để đối phó với ly hôn, phân chia tài sản, duy trì nghĩa vụ và các vấn đề khác. Luật gia đình là một trong những đầu lĩnh vực của pháp luật, có quy định về hôn nhân và gia đình các mối quan hệ.

Gia đình luật sư hay luật sư thế nào là cần thiết khi có các loại sau đây của gia đình chấp:

có nguồn gốc từ các cuộc hôn nhân và gia đình quan hệ của vợ chồng;

phát sinh ra khỏi mối quan hệ pháp lý «vợ chồng và trẻ em»;

khác trong gia đình chấp.