DỊCH VỤ PHÁP LÝVì tăng cường những quy tắc của luật và phát triển đối thủ cạnh tranh trên thị trường của pháp lý dịch vụ tất cả các quan trọng hơn, để bảo vệ quyền lợi của công dân và các tổ chức có được chất lượng của dịch vụ pháp lý và quy định của nó trong các hành vi pháp lý

Các khái niệm của dịch vụ pháp lý

Trong chính thức và trong thực tế khái niệm»dịch vụ pháp lý»và»dịch vụ pháp lý»được coi là tương đương.

Tuy nhiên, trong văn học ý kiến được thể hiện, dưới những dịch vụ pháp lý nên được hiểu là trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thỏa thuận trật tự, Ủy ban, cơ Quan vụ tin tưởng quản lý bởi bất động sản, buôn bán nhượng quyền (nhượng quyền), một năng, đó là một phần của điều, đại diện, đại lý, Ủy viên Ủy thác, hành động hoặc trên danh nghĩa của người khác, hoặc là tên riêng của mình, nhưng ở sai.

Trên cơ sở này, các vụ chuyên nghiệp, luật sư, nên được gọi là không hợp pháp, và pháp luật, và rõ ràng rằng đây là ý kiến của Tòa án Tối cao, khi ông đã giải thích về một số tính năng của dịch vụ, có một hợp pháp nhân vật