CÂU HỎI TRỰC TUYẾN ĐẾN MỘT LUẬT SƯBạn có thể yêu cầu miễn phí câu hỏi trực tuyến đến một luật sư và những luật sư

Trên trang web bạn có thể lựa chọn luật sư luật sư của chúng tôi lời khuyên Pháp lý trong khu vực của họ.

Cố gắng để đặt một câu hỏi trực tuyến

Về câu trả lời, Bạn sẽ được thông báo qua e-mail.

Nếu không nhận được câu trả lời trực tuyến, thì có lẽ ông đã được thiết lập không chính xác.

Bởi vì các đặc của họ và số lượng lớn của vấn đề pháp lý xin lời khuyên trực tuyến không thể đảm bảo một trả lời tất cả các câu hỏi

Điện thoại hỗ trợ và lời khuyên trên Internet chủ yếu là nhằm thiết lập trình độ của một luật sư (luật sư) và phải được hỗ trợ bằng cách tại quầy lễ tân nơi mà nó có thể để nghiên cứu chi tiết vấn đề Của cô và để cho một người có thẩm quyền trả lời. Nhớ lời khuyên pháp lý trực tuyến và lời khuyên của một luật sư (luật sư) trên điện thoại sẽ không bao giờ thay thế một chính thức toàn thời gian tư vấn pháp luật