Tất cả các luật Sư trong thế giới! Pháp lý cafe với luật sư trực tuyến.


Các loại Lý


Loại sắp xếp chi phí mà bạn làm với luật sư của bạn sẽ có tác động vào bao nhiêu bạn sẽ phải trả cho sự phục vụ Sẽ có yếu tố khác như những luật sư chi phí quản lý (thuê hóa thiết bị văn phòng máy tính.) điều đó có thể ảnh hưởng đến những phí Với tất cả các loại sắp xếp chi phí, bạn nên hỏi những chi phí và các chi phí được bao phủ trong các chi phíKhông bao gồm lệ phí của luật sư trên không và chi phí hoặc là những tính riêng? Làm thế nào sẽ chi phí cho nhân viên như thư ký, sứ giả, hay trợ lý được tính? Trong phòng hờ sắp xếp chi phí, hãy chắc chắn để tìm hiểu xem các luật sư tính toán chi phí trước hay sau khi chi phí.